עם שובו, התמנה למנהל מכון הלב בבי"ח וולפסון – כאשר ביה"ח היה עדיין בבניה. הוא שקד על תכניות היחידה לטיפול נמרץ והחל במרץ להשיג כספים לפיתוח המכון ופתיחת יחידת הצינטורים. בתמונה גב. שושנה אלמוזלינו (שרת הבריאות דאז) כבדה את הטקס בנוכחותה והרב גורן הניח את המזוזה על פתח יח" הצינטורים

photo.jpg