עם סגנו בבית החולים וולפסון דר. מ. ווליבוביץ

photo.jpg