בחופשות מהלימודים טייל בחול עם חברו יזהר חרוזי

photo2.jpg