עם פרישתו נערכו מספר ארועים - כאן אחת ההזמנות לערב רב רושם שהפך ל"חיים שכאלה" בהנחייתו של העיתונאי איתן דנציג

photo9.jpg