קישון

 

יחזקאל

 

'פרופ

 

 

 

 

 

 

 

bbcandle1

photo1  
1933 - 2006