ספור  הצוללת לוויתן מפי  מרים

zoleletbayam

familyfare
ishur

 

הנני מאשר שרס"ן ד"ר קישון יחזקאל הגיע לארץ בצוללת אח"י לויתן שהגיעה בתאריך 12 ביוני 1967 שעה 10:00

רז גדעון רס"ן סגן מפקד הצוללת