בבר המצווה של הנכד, שגיא, ועם אביו בן 101

photo3.jpg