מאחר וכ"כ אהב את הים אמו הרבתה להלביש לו בגדי מלח

photo5.jpg