לאחר מלחמת יום כיפור מפגש סיכום עם אלוף ג'קי אבן  משמאל, ועמיתים לקרב

picture37.jpg