עם תום הקרבות המג"ד מעניק דרגת רס"ן לד"ר מוריס עזריה

pict19.jpg