בתור רופא גדודי בגדוד851 השתתף באין ספור פעולות של הצנחנים בארץ ובחו"ל

photo2.jpg