בתום לימודיו נבחר לחניך מצטיין בקורס קציני רפואה ורא"ל חיים לסקוב מעניק לו את דרגת הקצונה

photo.jpg